تصاویر جدید نشست عوامل فیلم پژمان

32lk

Neshast-Pejman_01

تصاویر جدید نشست  عوامل فیلم پژمان در فرهنگسرای ارسباران

Neshast-Pejman_02

تصاویر جدید نشست  عوامل فیلم پژمان در فرهنگسرای ارسباران

Neshast-Pejman_03

تصاویر جدید نشست  عوامل فیلم پژمان در فرهنگسرای ارسباران

Neshast-Pejman_04

تصاویر جدید نشست  عوامل فیلم پژمان در فرهنگسرای ارسباران

Neshast-Pejman_05

Neshast-Pejman_06

تصاویر جدید نشست  عوامل فیلم پژمان در فرهنگسرای ارسباران

Neshast-Pejman_07

Neshast-Pejman_08

تصاویر جدید نشست  عوامل فیلم پژمان در فرهنگسرای ارسباران

Neshast-Pejman_09

تصاویر جدید نشست  عوامل فیلم پژمان در فرهنگسرای ارسباران

Neshast-Pejman_10

تصاویر جدید نشست  عوامل فیلم پژمان در فرهنگسرای ارسباران

Neshast-Pejman_11

تصاویر جدید نشست  عوامل فیلم پژمان در فرهنگسرای ارسباران

Neshast-Pejman_12

تصاویر جدید نشست  عوامل فیلم پژمان در فرهنگسرای ارسباران

بازنشر: تهران پیگس

منبع: آریا پیکس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *